Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economische en financiële zaken, belastingen en doaune.

De taken van dit directoraat-generaal zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 460 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
21.06.2017  Amendment of Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements.
Richtlijn com(2017)335
 
15.06.2017  Machtiging van Polen met Oekraïne een overeenkomst te sluiten met bepalingen afwijkend van de btw-richtlijn ikv onderhoud van bruggen voor grensverkeer met Oekraïne.
Richtlijn com(2017)318
 
09.06.2017  Wijziging van Besluit 189/2014/EU waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagde tarieven toe te passen op in zijn overzeese departementen vervaardigde "traditionele" ...
Besluit com(2017)297
 
08.06.2017  Machtiging van Kroatië een bijzondere maatregel in te voeren die afwijkt van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2017)293
 
31.05.2017  In de Associatieraad EU-Republiek Moldavië namens de EU in te nemen standpunt over de wijziging van bijlage XXVI.
Besluit com(2017)269
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 417 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
07.04.2017  Machtiging van Italië af te wijken van de artikelen 206 en 226 van de btw-richtlijn.
Besluit com(2017)169
 
23.02.2017  Wijziging van de vrijstelling van de vereiste om summiere aangiften bij binnenbrengen en uitgaan in te dienen voor Uniegoederen die via de corridor van Neum worden ...
Verordening com(2017)79
 
08.02.2017  Standpunt EU over wijzigingen van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico over "producten van oorsprong" en administratieve samenwerking.
Besluit com(2017)64
 
08.02.2017  Standpunt EU over wijzigingen van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico over "producten van oorsprong" en administratieve samenwerking.
Besluit com(2017)65
 
07.02.2017  Machtiging van Estland af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Besluit com(2017)61
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1562 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.05.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2017)244
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162
 
21.03.2017  Standpunt EU mbt het wijzigen van aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffennde de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels.
Besluit com(2017)133
 
28.02.2017  Standpunt EU over de toevoeging van stoffen aan Tabel I bij het Verdrag van de VN tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
Besluit com(2017)119
 
25.10.2016  Wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen.
Richtlijn com(2016)687