Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economische en financiële zaken, belastingen en doaune.

De taken van dit directoraat-generaal zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 457 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
21.04.2017  Tenuitvoerlegging en evaluatie van Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns.
Verslag com(2017)184
 
21.04.2017  REFIT evaluation of Directive 2008/118/EC and on the implementation of the Directive accompanying the document: implementation and evaluation of Council Directive ...
swd(2017)131
 
07.04.2017  Machtiging van Italië af te wijken van de artikelen 206 en 226 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2017)169
 
06.04.2017  Standpunt EU in de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels over het verzoek van Oekraïne om partij te worden bij die ...
Besluit com(2017)162
 
21.03.2017  Standpunt EU mbt het wijzigen van aanhangsel II van de Regionale Conventie betreffennde de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels.
Besluit com(2017)133
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 397 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
08.02.2017  Standpunt EU over wijzigingen van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico over "producten van oorsprong" en administratieve samenwerking.
Besluit com(2017)64
 
08.02.2017  Standpunt EU over wijzigingen van bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico over "producten van oorsprong" en administratieve samenwerking.
Besluit com(2017)65
 
07.02.2017  Machtiging van Estland af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Besluit com(2017)61
 
10.01.2017  Machtiging van Frankrijk met Zwitserland een overeenkomst te sluiten met bepalingen die afwijken van artikel 5 van de richtlijn mbt de luchthaven van Bazel-Mulhouse.
Besluit com(2017)2
 
06.01.2017  Wijziging van Besluit 2013/677/EU waarbij Luxemburg wordt gemachtigd af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Besluit com(2016)833
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1581 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
28.02.2017  Standpunt EU over de toevoeging van stoffen aan Tabel I bij het Verdrag van de VN tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.
Besluit com(2017)119
 
21.01.2016  Ondertekening van de overeenkomst met Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken.
Besluit com(2016)9
 
10.11.2015  Machtiging van Hongarije af te wijken van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Besluit com(2015)557
 
06.11.2015  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/53/EU waarbij België wordt gemachtigd een bijzondere maatregel in te stellen die afwijkt van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Besluit com(2015)552
 
21.10.2015  Wijziging in de beschikkingen waarin Duitsland en Oostenrijk worden gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van art. 168 en 168 bis btw-richtlijn.
Besluit com(2015)517