Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creëren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieën om een betere wereld te creëren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal wil een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving.

Taken van het DG zijn:

  • stimuleren van creativiteit door middel van een Europese databank waarmee iedereen kennis kan delen
  • bevorderen van een groter gebruik van, en publiekelijke toegang tot, digitale goederen en diensten, met inbegrip van cloud computing, om zo de Europese interne markt te versterken
  • zorgen dat deze goederen en diensten veiliger zijn, dat mensen de snel ontwikkelende technologieën kunnen vertrouwen en ze de juiste vaardigheden en het vertrouwen hebben om ze in het dagelijks leven te gebruiken
  • ondersteunen van hoogwaardig onderzoek en innovatie welke praktische, creatieve en betere resultaten opleveren
  • wereldwijd met partners samenwerken om een openbaar internet te ondersteunen
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 471 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
10.01.2017  Verordening betreffende privacy en elektronische communicatie.
Verordening com(2017)10
 
10.01.2017  "Bouwen aan een Europese data-economie".
Mededeling com(2017)9
 
10.01.2017  Free flow of data and emerging issues of the European data economy accompanying the document: Building a European data economy.
swd(2017)2
 
10.01.2017  Impact assessment accompanying the document: respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC ...
swd(2017)3
 
10.01.2017  Samenvatting van de effectbeoordeling bij Voorstel voor een verordening met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie.
swd(2017)4
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 63 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
15.06.2016  Wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten.
Verordening com(2016)399
 
02.02.2016  Gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie.
Besluit com(2016)43
 
11.09.2013  Maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen.
Verordening com(2013)627
 
10.07.2013  Deelname van de Europese Unie in het door enkele lidstaten opgezette gezamenlijke onderzoeks- enontwikkelingsprogramma Actief en ondersteund wonen .
Besluit com(2013)500
 
10.07.2013  Gemeenschappelijke Onderneming ECSEL.
Verordening com(2013)501
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 27 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.04.2017  Verlenging van het recht van aanspraak voor coproducties zoals vastgesteld in artikel 5, protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst met ...
Besluit com(2017)182
 
09.12.2015  Totstandbrenging van de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt.
Verordening com(2015)627
 
02.08.2012  EU-standpunt over de herziening van het Internationale Telecommunicatiereglement.
Besluit com(2012)430
 
28.05.2004  .
Beschikking sec(2004)661
 
24.05.2000  Gemeenschappelijk meerjarenprogramma ter stimulering van de ontwikkeling en het gebruik van Europese digitale inhoud op de mondiale netten en ter bevordering van de ...
Beschikking com(2000)323