Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur (EAC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal draagt bij aan het beleid en regelgeving op het gebied van onderwijs, cultuur, jongeren, talen, en sport. Met behulp van een hele reeks programma's wordt er een bijdrage geleverd aan het behoud van de Europese waarden en welvaart. Ook wordt de participatie van burgers met betrekking tot Europese integratie bevorderd en wordt er een sterker gevoel van onderlinge verbondenheid nagestreefd.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Onderwijs, cultuur, jongeren en sport.

De taak van dit directoraat-generaal is verdeeld in de vijf bovenstaande beleidsgebieden:

  • educatie en training: ervoor zorgen dat landen van elkaar kunnen leren en samenwerken om het onderwijs in Europa te verbeteren. Ook gaat dit DG over het Erasmus+ programma
  • jongeren: jongen mensen een stem geven in de maatschappij en het versterken van de dialoog met beleidsmakers, en de vertegenwoordiging van jongeren in beleid
  • talen: het ontwikkelen van strategieën om meerdere talen te leren om burgers meer kansen te bieden en culturele identiteiten te versterken
  • sport: het versterken van participatie in fysieke activiteiten, het verbeteren van de mogelijkheden om te sporten, en meer sportfaciliteiten voor mensen met een handicap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 116 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.05.2017  Goede start in het leven dankzij ontwikkeling van scholen en uitstekend onderwijs.
Mededeling com(2017)248
 
30.05.2017  Volgen van afgestudeerden.
Aanbeveling com(2017)249
 
30.05.2017  Nieuwe EU-agenda voor het hoger onderwijs.
Mededeling com(2017)247
 
30.05.2017  Rechtskader van het Europees Solidariteitskorps.
Verordening com(2017)262
 
30.05.2017  Accompanying the document: renewed EU agenda for higher education.
swd(2017)164
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 16 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.08.2016  Europees Jaar van het cultureel erfgoed.
Besluit com(2016)543
 
02.09.2014  Standpunt EU over de vaststelling van een lijst van vijftien scheidsrechters voor het Protocol betreffende culturele samenwerking bij de Vrijhandelsovereenkomst met ...
Besluit com(2014)543
 
30.04.2014  Aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa 2018 in Nederland.
Aanbeveling com(2014)253
 
18.02.2014  Standpunt EU betreffende de verlenging van het recht van aanspraak voor coproducties zoals vastgesteld in het Protocol betreffende culturele samenwerking met Korea.
Besluit com(2014)81
 
23.08.2012  Standpunt EU aangaande het instellen en het reglement van orde van het comité voor culturele samenwerking vallend onder de vrijhandelsovereenkomst met Zuid-Korea.
Besluit com(2012)463
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 8 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
21.04.2015  Aanwijzing van de Culturele Hoofdsteden van Europa voor het jaar 2019 in Bulgarije en Italië.
Aanbeveling com(2015)166
 
28.08.2013  Stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de verschillende sectoren.
Aanbeveling com(2013)603
 
02.05.2013  Aanwijzing van de Culturele Hoofdstad van Europa voor het jaar 2017 in Denemarken en Cyprus en voor het jaar 2018 in Malta.
Aanbeveling com(2013)248
 
13.11.2012  Machtiging van de Commissie om deel te nemen aan onderhandelingen over een internationaal verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van de manipulatie van ...
Aanbeveling com(2012)655
 
05.09.2012  Validatie van niet-formeel en informeel leren.
Aanbeveling com(2012)485