Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal hield zich bezig met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en de voorbereidingen daarvoor. De uitbreiding moet leiden tot verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, welvaart en solidariteit over heel Europa. Dit DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen.

Per 1 januari 2015 is dit DG vervangen door het DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (NEAR).

De taken van dit DG zijn:

  • het beheren van het proces waarbij landen lid worden van de Europese Unie
  • het definiëren en implementeren van het Europese stabiliteits-en associatiebeleid in de Balkanlanden
  • het onderhouden van de relatie met kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
  • problemen inventariseren als gevolg van de toetreding van Cyprus als een verdeeld eiland
  • het beheren van de financiële steun aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
  • het beheren van de het informatie- en communicatiebeleid van de Commissie gerelateerd aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 100 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.10.2014  Strategie aangaande de uitbreiding van de Unie: belangrijkste uitdagingen 2014-2015 .
Mededeling com(2014)700
 
08.10.2014  Montenegro 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)301
 
08.10.2014  Serbia 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)302
 
08.10.2014  Macedonia 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)303
 
08.10.2014  Albania 2014 progress report accompanying the document: Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-2015.
swd(2014)304
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 29 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.02.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2014)75
 
14.02.2014  Sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Servië in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2014)76
 
14.02.2014  Goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens Euratom, van een protocol bij de associatieovereenkomst met Servië in verband met de toetreding van Kroatië tot de ...
Aanbeveling com(2014)77
 
11.11.2013  Ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië.
Besluit com(2013)779
 
11.11.2013  Sluiting van een protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië.
Besluit com(2013)780
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 4 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.11.2013  Goedkeuring van het door de Commissie, namens Euratom, sluiten van een protocol bij de overeenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië.
Aanbeveling com(2013)778
 
26.04.2011  Standpunt van de Unie inzake het besluit van de Stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro tot wijziging van zijn reglement van orde.
Besluit com(2011)230
 
03.02.2010  Standpunt van de Unie in het interimcomité EU-Servië inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités ...
Besluit com(2010)22
 
22.12.2009  In de stabilisatie- en associatieraad EU-Montenegro in te nemen standpunt inzake het reglement van orde.
Besluit com(2009)688