Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 783 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
27.04.2017  Work-life balance for parents and carers.
com(2017)253
 
07.04.2017  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ingevolge een aanvraag van Finland - EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems.
Besluit com(2017)157
 
28.02.2017  Globaliseringsfonds EGF/2017/000 TA 2017 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2017)101
 
10.01.2017  Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.
Richtlijn com(2017)11
 
10.01.2017  Veiliger en gezonder werk voor iedereen - Modernisering van de wetgeving en het beleid van de EU inzake veiligheid en gezondheid op het werk.
Mededeling com(2017)12
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 259 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.11.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Nederland - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel.
Besluit com(2016)742
 
08.11.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector.
Besluit com(2016)708
 
28.09.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Estland - EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten.
Besluit com(2016)622
 
05.09.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Zweden - EGF/2016/002 SE/Ericsson.
Besluit com(2016)554
 
29.07.2016  Globaliseringsfonds aanvraag van Finland - EGF/2016/001 FI/Microsoft.
Besluit com(2016)490
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 162 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
10.06.2016  Vaardighedengarantie.
Aanbeveling com(2016)382
 
02.03.2015  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Unie.
Aanbeveling com(2015)99
 
17.01.2014  Verordening voor een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de ...
Verordening com(2014)6
 
04.12.2013  Kwaliteitskader voor stages.
Aanbeveling com(2013)857
 
21.03.2013  Machtiging van de lidstaten om het verdrag van de ILO uit 2011 betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel te bekrachtigen.
Besluit com(2013)152