Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het is de taak van dit directoraat-generaal om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie

De werkzaamheden omvatten onder meer:

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2651 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.04.2017  Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen.
com(2017)188
 
28.02.2017  Onderliggende oorzaken van fouten en genomen maatregelen (Artikel 32, lid 5, van het Financieel Reglement).
Mededeling com(2017)124
 
27.02.2017  Antwoorden van de lidstaten op het jaarlijks verslag 2015 van de Europese Rekenkamer.
Verslag com(2017)120
 
27.02.2017  Accompanying the document: Member States' replies to the Court of Auditors' 2015 Annual Report.
swd(2017)101
 
26.01.2017  Wijziging nr. 1 in de algemene begroting 2017 ikv het beschikbaar stellen van middelen uit het Solidariteitsfonds voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en ...
Werkdocument Europese Commissie com(2017)46
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 96 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
19.10.2016  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland.
Besluit com(2016)681
 
30.09.2016  Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016.
Besluit com(2016)624
 
18.07.2016  Algemene begroting van de EU voor 2017.
Begroting com(2016)300
 
13.07.2016  Beschikbaarstelling van middelen uit het EU-Solidariteitsfonds voor steun aan Griekenland naar aanleiding van de aardbeving in november 2015 op de Ionische eilanden.
Besluit com(2016)462
 
30.06.2016  Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017.
Besluit com(2016)312
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 89 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514
 
14.09.2015  Wijziging van Verordening 609/2014 betreffende de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen, en het voorzien in kasmiddelen.
Verordening com(2015)447
 
17.10.2014  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU.
Besluit com(2014)648
 
08.09.2014  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU.
Besluit com(2014)565