Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. Het geeft ook advies aan de Raad, het Europees Parlement en aan lidstaten.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek was aanvankelijk opgezet als een onderzoekscentrum op het gebied van kernenergie, maar heeft zich ontwikkeld tot een veelomvattend onderzoeksinstituut. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn:

  • voedsel, chemische producten en gezondheid
  • milieu en duurzaamheid
  • kernenergie
  • overige activiteiten: (o.a. technologie, openbare veiligheid en fraudebestrijding)

1.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
30-05-2017 Project officer - Researcher - Environmental Product Policies Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Seville)
31-05-2017 "Low temperature" synthetic approach towards uranium and thorium carbides Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Karlsruhe)
31-05-2017 Thermodynamics of fuel systems for Molten Salt Reactor Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Karlsruhe)
01-06-2017 Technical Officer - In vitro method automation and high-content analysis Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
08-06-2017 Science and Art Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
08-06-2017 Trainee on a computational methods for skin sensitisation Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
08-06-2017 Trainee on virtual cell-based assay model Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
09-06-2017 Data mining and analysis for performance assessment of hydrogen and fuel cell technologies Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Petten)
12-06-2017 Bioassay for endocrine disruptor chemicals detection in aquatic environment Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Ispra)
13-06-2017 Heating & Cooling Markets Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) (Petten)
 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 57 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.02.2017  Aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019.
Besluit com(2017)83
 
05.04.2016  Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2012-2013.
Verslag com(2016)170
 
05.04.2016  Accompanying the document: 'Operation of the High Flux Reactor in the period 2012-13'.
swd(2016)101
 
04.04.2016  Goedkeuring van een overeenkomst tussen Euratom en India betreffende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake het vreedzame gebruik van ...
Besluit com(2016)175
 
13.03.2014  Inspanning EU voor het bevorderen van de nucleaire veiligheid.
Werkdocument Europese Commissie swd(2014)107
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 3 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.10.2015  Verlenging deelname Euratom aan de kaderovereenkomst voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van vierde generatie ...
Aanbeveling com(2015)547
 
22.04.2009  Door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek voor Euratom uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma.
Beschikking com(2009)198
 
22.07.1991  Door het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek voor Euratom uit te voeren aanvullend onderzoekprogramma.
Beschikking com(1991)281
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 8 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
21.05.2012  Aanvullend onderzoeksprogramma voor 2012-2015 van de hogefluxreactor (HFR) van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor Euratom.
Besluit com(2012)221
 
17.03.2010  Sluiting door de Commissie van de overeenkomst tussen Euratom en het Ministerie van Energie van de VS (USDOE) op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake ...
Besluit com(2010)90
 
04.08.2008  Onderhandelingsmandaat waarbij de Commissie wordt gemachtigd om te onderhandelen over een overeenkomst tussen Euratom en het Department of Energy van de VS (USDOE) op ...
Besluit com(2008)507
 
28.06.2007  One year extension of the supplementary research programme to be implemented by the Joint Research Centre for Euratom.
Beschikking com(2007)365
 
25.05.2005  Onderhandelingen met het oog op de toetreding van Euratom tot een internationale kaderovereenkomst tussen de leden van het Generation IV International Forum op het ...
Mededeling com(2005)222