Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Praktisch Europa in het kort

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Unie maakt veel regels. Deze zijn vaak nogal technisch en daardoor niet zo aansprekend. Toch zijn er ook heel wat regels waarvan we de gevolgen in de alledaagse praktijk kunnen zien. Bijvoorbeeld doordat we goedkoper mobiel kunnen bellen als we in een ander land op vakantie zijn.

1.

Vrij reizen, wonen en werken in de Europese Unie

reizen

Eén van de grote verworvenheden van de EU is dat u als EU-burger vrij door de EU mag reizen. Dit betekent dat u slechts een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig heeft om naar andere EU-landen te kunnen reizen. Als burger van een EU-lidstaat bent u geen toerist of reiziger als alle anderen uit niet EU-landen, maar heeft u extra rechten en mogelijkheden. Zo mag u naar alle andere lidstaten reizen en daar tijdelijk wonen.

wonen

Als burger van een EU-land hebt u het recht om in een ander EU-land te wonen. Dat is niet afhankelijk van uw beroep of uw economische situatie. Er zijn echter wel enkele voorwaarden en beperkingen.

werken

Volgens de Europese wetgeving hebt u het recht om in een ander EU-land in loondienst of als zelfstandige te gaan werken, er werk te zoeken, of er van uw pensioen te genieten. U moet dan op dezelfde manier worden behandeld als de burgers van dat land. Een aantal rechten die u als werknemer in de EU hebt, gelden ook voor uw huwelijkspartner en uw familieleden.

2.

Hulp aan ruim twee miljoen jongeren bij studeren in het buitenland

Je kunt in je schooltijd op uitwisseling naar het buitenland. De Europese Unie geeft bijvoorbeeld geld aan middelbare scholen om met een klas op reis te gaan naar bijvoorbeeld Duitsland. Daar moet natuurlijk wel wat voor geregeld worden.

3.

Ondernemen over de grenzen

Binnen de Europese Unie bestaat een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Toch is grensoverschrijdend ondernemen niet eenvoudig. Zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen kunnen administratieve verplichtingen een hoge drempel vormen.

4.

Kopen en huren in een ander EU-land

Als burger van de Europese Unie hebt u enkele voordelen bij het aanschaffen van goederen in een ander EU-land. Zo kunt u bepaalde goederen (soms tot een bepaald maximum) vrij invoeren zonder invoerrechten of belasting te betalen en bent u als consument beter beschermd, bijvoorbeeld tegen misbruik door leveranciers.

5.

Voordelen één Europese markt

Het bewaren van vrede en het creëren van economische voordelen zijn twee hoofddoelen van de Europese Unie. Om beide te bereiken hebben de Europese lidstaten besloten hun markten samen te voegen, waardoor zij afhankelijk werden van elkaar (vrede) en de markt groter werd met meer concurrentie (economische voordelen). Deze gezamenlijke markt staat bekend als de interne markt. Deze schaalvergroting heeft geleid tot lagere prijzen, bijvoorbeeld voor telefonie of vliegtickets, en meer keuzevrijheid.

6.

Ziekte en gezondheid

Binnen de Europese Unie zijn voorzieningen bij ziekte voor een groot deel op elkaar afgestemd. Mensen die hier voordeel van hebben, zijn bijvoorbeeld de miljoenen toeristen die ieder jaar met vakantie naar het buitenland gaan, en buitenlandse werknemers en hun gezinnen.

7.

Recht en rechtspraak

Ieder land binnen de EU heeft zijn eigen wetten en zijn eigen rechtspraak. De Europese Unie bepaalt welke regels er gelden bij juridische problemen die zich in een ander land afspelen of die zich voordoen tussen personen uit verschillende lidstaten.

8.

Cultuur en plezier

De Europese Unie voert niet alleen beleid dat moet zorgen voor bijvoorbeeld een sterke economie, maar houdt zich ook bezig met het in stand houden en stimuleren van de verschillende culturen die Europa rijk is.

9.

Verbod op dierproeven bij het maken van cosmetica

Dierenwelzijn staat hoog op de agenda van de Europese Unie (EU). Het welzijn van dieren is zelfs als fundamentele waarde van de EU vastgelegd in artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het Europees Parlement (EP) riep daarom al tijden op tot een betere bescherming of zelfs een verbod op het gebruik van proefdieren.

10.

Mannen en vrouwen krijgen evenveel betaald voor gelijk werk

Gelijkheid en non-discriminatie nemen een belangrijke plek in op de agenda van de Europese Unie. Door middel van wetgeving zorgt de EU ervoor dat burgers overal in de Europese Unie dezelfde mate van bescherming tegen discriminatie genieten.

11.

Meer informatie