Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Parlement & Politiek.

De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. Zij bestaat uit 150 leden. Medewetgeving en controle van het kabinet zijn de belangrijke taken van de Tweede Kamer.

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

Bij haar werkzaamheden wordt de Kamer bijgestaan door een omvangrijke ambtelijke dienst, met aan het hoofd de griffier.

1.

De leden

Tweede Kamerleden zijn onze direct gekozen vertegenwoordigers. Zij controleren de regering en treden op als medewetgevers. Het Tweede Kamerlidmaatschap is sinds de jaren zeventig een fulltime baan. Anders dan vroeger bekleden leden dan ook geen andere hoofdfuncties. Vroeger werd het lidmaatschap soms gecombineerd met het burgemeester- of wethouderschap, met het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten of met een bestuursfunctie bij vakbond, landbouw- of omroeporganisatie.

2.

Functie en positie

3.

Rechten en Taken

4.

Wijze van verkiezen

5.

Organisatie

6.

Soorten vergaderingen

7.

Parlementaire enquêtes

8.

Parlementaire onderzoeken

9.

Bataafse parlementen

10.

Verkiezingen sinds 1918

11.

Zetelverdeling 1946-heden

Postadres

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Tel 070-318 2211


Eigen website