Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Energie (ENER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake energie en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector.

Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie.

Dit directoraat-generaal richt zich op:

  • het bijdragen aan een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geadvanceerde energiediensten
  • het promoten van duurzamen energie productie, transport en consumptie
  • het verbeteren van de condities voor het energie-aanbod
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 315 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
01.02.2017  Beoordeling van de in 2014 gemaakte voortgang op weg naar de nationale energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020 en met de uitvoering van de richtlijn ...
Verslag com(2017)56
 
01.02.2017  Voortgangsverslag hernieuwbare energie.
Verslag com(2017)57
 
30.11.2016  Agentschap van de EU voor de samenwerking tussen energieregulators (herschikking).
Verordening com(2016)863
 
30.11.2016  Interne markt voor elektriciteit (herschikking).
Verordening com(2016)861
 
30.11.2016  Risicoparaatheid in de elektriciteitssector.
Verordening com(2016)862
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 43 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.02.2015  Intrekking van de beschikkingen inzake een beperking van het energieverbruik in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieproducten.
Besluit com(2014)720
 
20.03.2013  Mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de EU.
Verordening com(2013)153
 
06.03.2013  Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, in verband met de toetreding van Kroatië.
Richtlijn com(2013)113
 
17.10.2012  Aanpassing Richtlijn 98/70/EC over de kwaliteit van bezine en diesel en Richtlijn 2009/28/EC aangaande het bevorderen van het gebruik van energie uit hernieuwbare ...
Richtlijn com(2012)595
 
15.03.2012  Sluiting van een Overeenkomst tussen de VS en de EU over de coördinatie van programma's voor energie-efficiëntie-etikettering voor kantoorapparatuur.
Handelsovereenkomst com(2012)108
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 18 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
16.02.2016  Establishing an information exchange mechanism on intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of ...
Besluit com(2016)53
 
10.01.2014  Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar.
Verordening com(2013)943
 
17.10.2013  Wijziging van Richtlijn 2009/71/EURATOM tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties.
Richtlijn com(2013)715
 
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
19.09.2012  Standpunt EU op de ministerraad van de Energiegemeenschap (Budva, 18 oktober 2012).
Besluit com(2012)532