Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Energie (ENER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake energie en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector.

Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie.

Dit directoraat-generaal richt zich op:

  • het bijdragen aan een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geadvanceerde energiediensten
  • het promoten van duurzamen energie productie, transport en consumptie
  • het verbeteren van de condities voor het energie-aanbod
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 319 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.06.2017  Verslag werkzaamheden in het kader van het programma ter ondersteuning van de ontmanteling van kerncentrales in Bulgarije, Litouwen en Slowakije in 2016 en voorgaande ...
Verslag com(2017)328
 
14.06.2017  Bijdrage van de EU aan een hervormd iter-project.
Mededeling com(2017)319
 
15.05.2017  Voortgang uitvoering Richtlijn 2011/70/EURATOM en inventaris van op EG grondgebied aanwezige radioactief afval en verbruikte splijtstof en de vooruitzichten voor de ...
Verslag com(2017)236
 
15.05.2017  Progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM accompanying the document: progress of implementation of Council Directive 2011/70/EURATOM and an ...
swd(2017)159
 
15.05.2017  Inventory of radioactive waste and spent fuel present in the EC's territory and the future prospects accompanying the document: progress of implementation of Council ...
swd(2017)161
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 46 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
16.02.2016  Establishing an information exchange mechanism on intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of ...
Besluit com(2016)53
 
24.02.2015  Intrekking van de beschikkingen inzake een beperking van het energieverbruik in geval van moeilijkheden bij de voorziening met ruwe aardolie en aardolieproducten.
Besluit com(2014)720
 
10.01.2014  Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar.
Verordening com(2013)943
 
17.10.2013  Wijziging van Richtlijn 2009/71/EURATOM tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties.
Richtlijn com(2013)715
 
20.03.2013  Mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de EU.
Verordening com(2013)153
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 16 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
19.09.2012  Standpunt EU op de ministerraad van de Energiegemeenschap (Budva, 18 oktober 2012).
Besluit com(2012)532
 
30.05.2012  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2012)242
 
02.02.2012  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie met Zuid-Afrika.
Aanbeveling com(2012)27
 
10.08.2011  Standpunt EU op de ministerraad van de energiegemeenschap (Chişinău, 6 oktober 2011).
Besluit com(2011)487