Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen. Dit directoraat-generaal is opgericht in februari 2010.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Klimaatactie en energie.

Taken zijn:

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 105 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
31.05.2017  Verslag overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbandstof.
Verslag com(2017)284
 
31.05.2017  Voorstel voor een verordening mbt monitoring en het vastleggen van CO2 emissies en brandstofverbruik van nieuwe vrachtauto's.
Verordening com(2017)279
 
31.05.2017  IMPACT ASSESSMENT Impact Assessment accompanying the document: monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles.
swd(2017)188
 
31.05.2017  Executive summary of the impact assessment accompanying the document: monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles.
swd(2017)189
 
03.02.2017  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten.
Verordening com(2017)54
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 17 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
10.06.2016  Sluiting van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering.
Besluit com(2016)395
 
02.03.2016  Ondertekening van de Overeenkomst van Parijs, die is goedgekeurd in het kader van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering.
Besluit com(2016)62
 
12.01.2016  Wijziging van Besluit nr. 529/2013/EU ivm het opnemen van referentieniveaus voor bosbeheer, de omschrijving van het begrip bos en het referentiejaar van emissies voor ...
Besluit com(2015)687
 
06.10.2014  Berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof.
Richtlijn com(2014)617
 
23.05.2014  Sluiten van de overeenkomst met IJsland over de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.
Besluit com(2014)290
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
25.07.2012  Aanpassing van de regels omtrent de timing van veilingen van rechten voor de uitstoot van broeikasgassen.
Besluit com(2012)416