Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal ontwikkelt het EU-beleid inzake het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen. Dit directoraat-generaal is opgericht in februari 2010.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Klimaatactie en energie.

Taken zijn:

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 100 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
03.02.2017  Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten.
Verordening com(2017)54
 
03.02.2017  Samenvatting van de effectbeoordeling bij: Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten.
Werkdocument Europese Commissie swd(2017)30
 
03.02.2017  Impact assessment accompanying the document: Amendment of Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the EC in view ...
swd(2017)31
 
02.02.2017  Sluiting van de in Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.
Besluit com(2017)51
 
01.02.2017  Toepassing van Richtlijn 2009/31/EG betreffende de geologische opslag van kooldioxide.
Verslag com(2017)37
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 16 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.03.2016  Ondertekening van de Overeenkomst van Parijs, die is goedgekeurd in het kader van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering.
Besluit com(2016)62
 
12.01.2016  Wijziging van Besluit nr. 529/2013/EU ivm het opnemen van referentieniveaus voor bosbeheer, de omschrijving van het begrip bos en het referentiejaar van emissies voor ...
Besluit com(2015)687
 
06.10.2014  Berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof.
Richtlijn com(2014)617
 
23.05.2014  Sluiten van de overeenkomst met IJsland over de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.
Besluit com(2014)290
 
23.05.2014  Ondertekening van de overeenkomst met IJsland over de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.
Besluit com(2014)291
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 2 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
10.06.2016  Sluiting van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering.
Besluit com(2016)395
 
25.07.2012  Aanpassing van de regels omtrent de timing van veilingen van rechten voor de uitstoot van broeikasgassen.
Besluit com(2012)416