Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Niet de koningin, maar de minister-president moet de Troonrede uitspreken.