Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Een minister-president is het aan het land verplicht een biografie na te laten.