Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Politieke partijen zijn smeerolie voor de parlementaire machinerie.