A.J.M. (Ton) van Kesteren

A.J.M. (Ton) van Kesteren
Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal. Als u deze foto wilt gebruiken voor publicaties etc. kunt u contact opnemen met de eenheid Communicatie en Protocol van de Eerste Kamer via communicatie@eerstekamer.nl of 070-3129200.