Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Europese film gaat wereldwijd: 5 miljoen euro EU-steun voor 40 internationale projecten voor samenwerking op filmgebied

IP/09/ 1334

Brussel, 18 september 2009

Europese film gaat wereldwijd: 5 miljoen euro EU-steun voor 40 internationale projecten voor samenwerking op filmgebied

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat zij in 2009 5 miljoen euro vrijmaakt om de culturele en commerciële banden tussen de Europese filmindustrie en filmmakers uit derde landen aan te halen. Dankzij de EU-financiering zullen Europese filmmakers, animatoren en andere professionals in de audiovisuele sector nieuwe vaardigheden kunnen aanleren en de Europese filmindustrie kunnen promoten via samenwerking met professionals buiten Europa, en ook omgekeerd. 40 projecten krijgen EU-financiering. Zij hebben betrekking op gezamenlijke opleiding, wederzijdse promotie, distributie, filmscreenings en andere acties om het publiek in Europa en daarbuiten kennis te laten maken met buitenlandse films.

De financiering vindt plaats in het kader van MEDIA International, een initiatief voor EU-financiering van internationale samenwerking op filmgebied, dat in 2008 van start is gegaan. Ten opzichte van 2008 is de financiering en het aantal geselecteerde projecten meer dan verdubbeld (vorig jaar werden 18 projecten voor 2 miljoen euro door de EU gefinancierd, IP/08/1273 ). Dit is te danken aan het Europees Parlement, dat in december vorig jaar instemde met een verhoging van het budget voor internationale samenwerking in de filmsector.

"Europa heeft een boeiende, cultureel diverse en innovatieve filmsector die zijn kennis graag deelt met professionals in de audiovisuele sector uit andere delen van de wereld en tegelijk van hen wil leren, met aandacht voor andere culturele achtergronden en ervaringen" , aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor media. " Uit de vandaag aangekondigde 5 miljoen euro voor projectfinanciering blijkt het toegenomen engagement van de EU om de Europese audiovisuele sector internationaal te steunen. Ik ben het Europees Parlement bijzonder dankbaar voor zijn besluiten, die het belang van grensoverschrijdende samenwerking en culturele diversiteit voor de filmsector in Europa en in onze partnerlanden onder de aandacht brengen. "

Om het mondiale bereik van de Europese filmsector te versterken, heeft de Europese Commissie vandaag 40 projecten geselecteerd uit 95 aanvragen voor financiering uit MEDIA International, een EU-financieringsinitiatief dat over drie jaar loopt (2008-2010). Het Europees Parlement heeft in december vorig jaar een verhoging van het budget tot 5 miljoen euro voor 2009 goedgekeurd. De bekendmaking van vandaag is de start van geïntensiveerde EU-inspanningen om de consument meer keuzemogelijkheid te bieden door diversere films naar Europese en internationale markten te brengen en nieuwe commerciële mogelijkheden voor professionals in de audiovisuele sector van Europa en over de hele wereld te creëren.

In totaal zullen 23 opleidingsprojecten worden gefinancierd die Europese en internationale professionals samenbrengen om meer inzicht te krijgen in de exploitatievoorwaarden, de rechtskaders en de financiering van de audiovisuele markten in het buitenland. Zo zal het Babylon International project workshops organiseren in samenwerking met landen in West-Afrika.

Voorts worden tien projecten gefinancierd voor een betere toegang van audiovisuele werken tot internationale markten en ter bevordering van hun distributiemogelijkheden. Het Producers Lab Toronto zal profiteren van zijn nauwe banden met het Internationaal filmfestival van Toronto om nieuwe perspectieven te openen voor opkomende Europese en Canadese producers met sterke projecten die geschikt zijn voor een internationale coproductie.

De EU steunt ook 4 projecten voor de distributie van Europese films in derde landen en omgekeerd. Ventana Sur opent bijvoorbeeld een grote nieuwe filmmarkt voor Latijns-Amerikaanse producties in Buenos Aires in samenwerking met het Argentijnse Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en de Internationale filmmarkt van Cannes.

Voorts steunt de EU ook Europa Cinemas , een netwerk van bioscopen (342 in Europa en 183 in derde landen) voor de vertoning van Europese, Mediterrane, Aziatische en Latijns-Amerikaanse films.

Tot slot zullen in het kader van MEDIA International 2 projecten worden gefinancierd om het potentiële publiek voor buitenlandse films te vergroten. Eén daarvan, "Operation Kino", zal gebruik maken van een mobiele digitale projector om Europese en internationale films naar plaatsen te brengen waar geen bioscopen zijn.

Achtergrond:

In 2007 is besloten tot de voorbereidende actie voor MEDIA International is door de EU-instellingen om de weg te bereiden voor het nieuwe programma MEDIA MUNDUS. Voor dit nieuwe EU-programma voor internationale samenwerking op filmgebied, dat zal lopen van 2011 tot en met 2013, zal 15 miljoen euro worden vrijgemaakt om de belangstelling te vergroten en de kansen die worden geboden door internationale samenwerking van de audiovisuele industrie in de EU, te benutten.

Binnen Europa wordt via het bestaande programma MEDIA 2007 tussen 2007 en 2013 755 miljoen euro uitgetrokken voor de audiovisuele industrie in Europa, als hulp voor professionals om opleiding te krijgen en hun werken te ontwikkelen en in heel Europa te verdelen en te promoten ( IP/07/169 ).

In de afgelopen jaren hebben meerdere door MEDIA gefinancierde, in Europa geproduceerde films door hun bekroning met prestigieuze prijzen bewezen dat zij de investering waard waren. Zo werd op het Filmfestival van Cannes de Gouden Palm toegekend aan Entre les murs (Frankrijk) en de Grote Prijs van de Jury aan Gomorra (Italië ) IP/08/8 ), en werden Die Fälscher (Oostenrijk-Duitsland), La Môme (Frankrijk) ( IP/08/298 ) en recentelijker Slumdog Millionaire (VK) ( IP/09/284 ) met oscars bekroond.

Lijst van tot dusver door MEDIA International gefinancierde projecten:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/international/projects/index_en.htm

Informatie over MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

RESULTS OF 2 nd CALL MEDIA INTERNATIONAL

PREPARATORY ACTION 2009

List of selected projects Lot 1 – Training

 

Acronyme

Coordinator

 

Partners in third countries

Allocated Community Support

01.2.01

DCM ASIA-PACIFIC

Documentary Campus

GER

n.a.

50.000

01.2.02

ACE-IPA 2

ACE

F

n.a

35.600

01.2.03

S&P International

MG LAB Italia

IT

n.a

25.000

01.2.04

EURODOC International

EURODOC

F

n.a.

60.000

01.2.06

EAVE FFF

EAVE

LUX

n.a.

16.352

01.2.08

MEGA PLUS

Fundacion Cultural Media

ES

n.a.

30.000

01.3.01

STC 2010

Internationale Filmfestspiele Berlin

GER

Bosnia

20.000

01.3.02

AJ B-CAMPUS

ACE Ateliers du Cinéma Européen

F

Japan

60.439

01.3.04

TFL/DIFF/EAVE Dvpt and Co-prod workshops

Museo Nazionale del Cinema-Fondazione Maria Adriana Prolo

IT

Dubai

120.000

01.3.05

BB

Huston School of Film

IRL

Tunisia, Burkina Faso

100.000

01.3.08

Ties that bind-EAVE Asia

FVG Film Commission

IT

Korea

120.000

01.3.09

CARTOON CONNECTION 2010

Association Européenne du Film d'Animation - CARTOON

BE

Argentina, Australia, Korea

300.000

01.3.10

CSF

Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai

F

Chile, Venezuela

110.000

01.3.13

ESoDoc INDIA

Zelig Soc. Coop

IT

India

110.000

01.3.14

Greenhouse

Zebra Producciones

ES

Israel, Turkey

180.000

01.3.16

BDC

AGITPROP

BG

Kosovo, Macedonia

25.000

01.3.19

Co-Pro Europe/

Canada

Erich Pommer Institut

GER

Canada

150.000

01.3.21

EAVE Latin America

EAVE

LUX

Argentina

140.000

01.3.31

Babylon International

Scripthouse

GER

Nigeria

100.000

01.3.32

Tareula II

EGEDA

ES

Brazil, Uruguay

80.000

01.3.37

Dragon Forum 2010

Arkana Studio

PL

Ukraine

36.318

01.3.39

Traineastfilm

Romanian Film Sector Association

RO

Moldavia, Turkey, Ukraine, Armenia, Russia

90.000

01.3.40

FBS-LA 2010

Fundacion Cultural Media

ES

Brazil

80.000

TOTAL

       

2.038.709

List of selected projects Lot 2 - Promotion

 

Acronyme

Coordinator

 

Partners in third countries

Allocated Community Support

02.01

SCS

Art Fest

BG

Bosnia

75.000

02.02

Collab

Stichting Filmfestival Rotterdam

NL

Argentina

25.000

02.04

AIM VALDIVIA

ACE Ateliers du Cinéma Européen

F

Chile

70.000

02.05

CE

Warszawska Fundacja Filmova

PL

Russia

89.925

02.06

Paris Project 2010

Paris Cinema International Film Festival

F

Korea

50.000

02.08

Producers Lab Toronto

European Film Promotion

GER

Canada

47.600

02.10

ASD

Images du Réel

F

Hong Kong

110.000

02.11

ES/D/DF

European Documentary Network

DK

China

100.000

02.14

WDE

Foundation International Documentary Filmfestival Amsterdam

NL

Canada

70.000

02.19

BE'E

MTÜ BE

EE

Russia

50.000

TOTAL

     

687.525

List of selected projects Lot 3 - Distribution

 

Acronyme

Coordinator

 

Partners in third countries

Allocated Community Support

03.02

Bridges Europe/Turquey

European Film Promotion

GER

Turkey

60.650

03.05

X2

Celluloid Dreams

F

USA, Japan

700.000

03.08

Ventana Sur

Association française du Festival International du Film

F

Argentina

250.000

03.10

DOMLA

Planeta Med

ES

Chile, Uruguay

55.000

TOTAL

     

1.065.650

List of selected project Lot 4 - Screening

 

Acronyme

Coordinator

 

Partners in third countries

Allocated Community Support

04.01

Europa Cinemas International

Europa Cinemas

F

382 EUR cinemas + 183 third country cinemas

900.000

TOTAL

     

900.000

Cinemas from third countries covered by Europa Cinemas International

 

Country

Number of cinemas

Number of screens

India

8

36

Malaysia

8

82

Singapore

14

114

Japan

15

49

South Korea

15

83

Mexico

19

53

Costa Rica

1

2

Argentina

22

42

Brazil

28

90

Chile

2

3

Colombia

19

37

Ecuador

2

4

Peru

1

1

Venezuela

10

15

Palestinian Territories

1

2

Algeria

1

1

Egypt

3

27

Israel

3

11

Lebanon

5

23

Morocco

3

4

Syria

1

4

Tunisia

2

3

Total

183

686

List of selected projects Lot 5 - Audiences

 

Acronyme

Coordinator

 

Partners in third countries

Allocated Community Support

05.01

OK

Asociatia Pentru Promovarea Filmului Romanesc

RO

Bosnia, Turkey

140.000

05.05

CinELmotion

EAVI

B

Argentina, Uruguay

128.116

TOTAL

     

268.116