Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Jhr.Mr. R.F. Groeninx van Zoelen

foto Jhr.Mr. R.F. Groeninx van Zoelen
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zuid-Hollandse landeigenaar, die in 1848 werd benoemd tot Eerste Kamerlid. Zoon van een Tweede Kamerlid uit een Rotterdams regentengeslacht. Was in de periode voor 1848 lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Nam in de Senaat regelmatig deel aan de debatten, maar werd in 1850 niet herkozen.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1849-1850: lid Eerste Kamer

1.

Voornamen

René Frédéric

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 26 april 1800

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 oktober 1859

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 22 december 1840 tot 6 februari 1849 (voor de Ridderschap)
  • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van 7 juli 1846 tot 6 februari 1849
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor Zuid-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

  • lid Ridderschap van (Zuid-)Holland, vanaf 1826
  • commissaris-honorair genootschap "Lees-Museum" te 's-Gravenhage, omstreeks 1842

afgeleide functies, presidia etc.
  • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van september 1849 tot december 1849
  • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van april 1850 tot mei 1850

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over handelsaangelegenheden, financiële onderwerpen, het kiesrecht en scheepvaart

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn zwager, W.J.Ph. baron Sloet tot Toutenburg, was opperhoutvester

verkiezingen
  • Werd in december 1848 door de kiezers van het district Ridderkerk als tweede op de voordracht voor het Eerste Kamerlidmaatschap gezet en benoemd nadat A. Kwak van Zwartewaal voor een benoeming had bedankt

predicaten/adellijke titels
  • jonkheer, 16 september 1815

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.