Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dr. C.J. (Cees) van Meel

foto Dr. C.J. (Cees) van Meel
vergrootglas
bron: Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Joviaal en blijmoedig Brabants Tweede Kamerlid van de KVP, dat zich vooral met landbouw-aangelegenheden bezighield. Was na de oorlog, waarin hij enige jaren gegijzeld werd, waarnemend burgemeester van Hilvarenbeek en gedeputeerde van Noord-Brabant. Daarna landbouwattaché in Parijs. Promoveerde tijdens zijn Kamerlidmaatschap op een studie naar de Franse landbouwpolitiek.

KVP
in de periode 1952-1963: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Johannes (Cees)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Ir. C.J. van Meel, van september 1930 tot 4 oktober 1957
 • Dr. C.J. van Meel, vanaf 4 oktober 1957 (nadat hij aan de Landbouw-Hogeschool was gepromoveerd)

geboorteplaats en -datum
Oud-Gastel (gem. Oud- en Nieuw-Gastel, N.Br.), 13 februari 1903

overlijdensplaats en -datum
Hilvarenbeek, 14 augustus 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, van 9 juli 1945 tot 3 juli 1946
 • landbouwattaché, Nederlandse ambassade te Parijs, van 1 juli 1946 tot juli 1952 (benoemd in januari 1946)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 14 augustus 1963

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 1942 tot 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter ruilverkavelingscommissie Heusden-Vlijmen, vanaf mei 1960
 • lid verschillende agrarische commissies

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid vaste commissie voor Nederlands Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1959 tot 1962
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijzing van de Veewet, vervanging van het KB van 2 november 1962 m.b.t. maatregelen tegen hondsdolheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 november 1962 tot maart 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag
 • Voerde in 1960 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de dierenbescherming

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Voorkwam in oktober 1944 als commandant van de OD dat 22 door het verzet gearresteerde collaborateurs werden geliquideerd
 • Overleed na enige tijd ernstig ziek te zijn geweest. Woonde vanaf december 1962 nagenoeg geen vergaderingen meer bij.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.