Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mr. A.J. van Vessem

foto Mr. A.J. van Vessem
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Nationaal-socialist, wiens betogen als Eerste Kamerlid vaak aanleiding gaven tot felle woordenwisselingen. Pleitbezorger van de Groot-Nederlandse gedachte en fel tegenstander van het Verdag met België over de Schelde-Rijnverbinding. Leerde bij de acties tegen dat verdrag Mussert kennen. Vond dat de NSB na de Nederlandse capitulatie haar activiteiten moest stopzetten, maar werd wel rechtskundig adviseur van Mussert. Na de oorlog enige jaren in gevangenschap vanwege aankoop van joods bezit.

NSB
in de periode 1935-1940: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Voornamen

Anton Johan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 15 oktober 1887

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 1 november 1966

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond"
 • NSB (Nationaal-Socialistische Beweging), van 1935 tot 1945

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 december 1935 tot 13 mei 1940
 • fractievoorzitter NSB Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 13 mei 1940
 • gemachtigde van de Leider der NSB voor rechtskundige aangelegenheden (tijdens de bezetting)
 • advocaat, vanaf 1956

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Utrechtsche Studenten Zangevereeniging "Coers Lied"
 • lid Utrechts Comité voor hulpverlening aan de verwoeste IJzerstreek, 1919

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stelde op 29 maart 1938 namens zijn fractie de Eerste Kamer voor een onderzoek te laten instellen naar de omstandigheden van het ontslag van rijksbouwmeester J.A.W. Vrijman. Dit voorstel werd alleen door de NSB-fractie gesteund.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Fulmineerde in de Eerste Kamer regelmatig tegen wat hij noemde 'massa-naturalisaties', waarbij hij zich in het bijzonder keerde tegen naturalisatie van Joden. Hij kwam geregeld in conflict met de Kamervoorzitter.
 • Volgens prof. L. de Jong legde hij op 15 mei 1940 zijn Eerste Kamerlidmaatschap neer, omdat hij vond dat de NSB alle politieke activiteiten moest staken
 • In mei 1948 werd hij (in tweede instantie) tot vier jaar hechtenis (met aftrek van voorarrest) veroordeeld vanwege o.a. zijn bemoeienis met de aankoop van huizen en aandelen uit joods bezit ten behoeve van Mussert en diens schoonzuster. Tevens werd zijn vermogen tot f 50.000 verbeurd verklaard en verloor hij het kiesrecht en het recht om openbare ambten te bekleden.

uit de privésfeer
 • Was in 1914 actief in het Algemeen Nederlandsch Verbond bij de huisvesting van uitgeweken Vlaamse studenten in Utrecht
 • Zijn vader was scheepsreder, econoom, landeigenaar en koopman

verkiezingen
 • Werd in 1935 en 1937 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.