Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

J.C. Bloem

foto J.C. Bloem
vergrootglas
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Conservatieve oud-belastinginspecteur, die in 1883 nog weigerde om minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk Azn. te worden, maar deze functie twee jaar later alsnog aanvaardde. Zag af van ingrijpende herzieningen in het belastingsstelsel en had bij zijn wetgeving wisselend succes. De belangrijkste wet die hij in het Staatsblad bracht, was die op de staatsloterij.

conservatief
in de periode 1885-1888: minister

1.

Voornamen

Jacobus Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 25 februari 1822

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 september 1902

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • ambteloos, van juni 1873 tot mei 1885
  • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 4 september 1880 tot 13 mei 1885
  • minister van Financiën, van 5 mei 1885 tot 21 april 1888

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • De Tweede Kamer verwierp op 18 juni 1885 het door hem verdedigde wetsvoorstel tot verhoging en uitbreiding van het recht van overgang
  • De Eerste Kamer verwierp op 20 juli 1885 het door hem verdedigde wetsvoorstel tot verhoging en uitbreiding van het zegelrecht op effecten; een tweede door hem verdedigd voorstel bereikte in december 1885 wel het Staatsblad.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
  • Bracht in 1886 een wet tot conversie van vier tenhonderd in drie tenhonderd rentegevende nationale schuld tot stand
  • Bracht in 1887 een wet tot uitbreiding der vrijstelling van het recht van patent en de Wet tot uitbreiding der vrijstelling van grondbelasting tot stand

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was al in 1883 (vierde) kandidaat voor het ministerschap van Financiën, maar weigerde toen

uit de privésfeer
  • Een zoon van hem was burgemeester van Oudshoorn (1886-1903) en van Stad-Hardenberg (1915-1922)
  • Grootvader van de dichter J.C. Bloem

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.