Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Drs. R.W. (Raymond) Knops

foto Drs. R.W. (Raymond) Knops
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Raymond Knops (1971) is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte III. Hij was van 11 oktober 2005 tot 26 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor het CDA (met onderbrekingen in 2006-2007 en in 2010). Hij was woordvoerder buitenlandse zaken en defensie. Eerder was hij ook woordvoerder wonen. In 2011-2014 was de heer Knops voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hij was voorts fractiesecretaris en lid van het Presidium. De heer Knops was in 1999-2005 wethouder van Horst aan de Maas en daarvoor beroepsofficier.

CDA
in de periode 2005-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Voornamen (roepnaam)

Raymond Willem (Raymond)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hegelsom (gem. Horst), 10 november 1971

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • wethouder (voor economische- en agrarische Zaken, ruimtelijke ordening, verkeer, milieu en volkshuisvesting) van Horst, van 1999 tot 1 januari 2001
 • wethouder (voor economische zaken, agribusiness, recreatie en toerisme en strategische projecten) van Horst aan de Maas, van 1 januari 2001 tot oktober 2005 (tevens locoburgemeester)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 oktober 2005 tot 30 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 17 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 september 2010 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (onder meer belast met Koninkrijksrelaties, informatiesamenleving en identiteit), vanaf 26 oktober 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris belast met 1. Koninkrijksrelaties; 2. informatiesamenleving en overheid; 3. identiteit; 4. Rijksvastgoedbedrijf; 5. verzelfstandigingsbeleid; 6. beperking regeldruk burgers; 7. Grensoverschrijdende samenwerking en 8. adeldom

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/26)
 • mede-eigenaar Jorim Holding B.V., van 2016 tot oktober 2017
 • lid Raad van Advies Fontys Hogeschool Engineering en Automotive, 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid tijdelijke commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 oktober 2012 tot 2 april 2014
 • lid COSAC (Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen) namens de Tweede Kamer, tot 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit over bouwsparen (34.149)
 • Diende in 2016 samen]met Han ten Broeke (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in om gewapende particuliere beveiligers toe te staan op de koopvaardij (34.558, 34.558)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Benoemde in februari 2018 Marcolino (Mike) Franco tot regeringscommissaris op Sint-Eustatius

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2018 de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (Stb. 26) tot stand. De spoedwet maakt het mogelijk dat Nederland tijdelijk het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius overneemt vanwege ernstige taakverwaarlozing van het huidige bestuur. (34.877, 34.877)
 • Bracht in 2018 een wet tot wijziging van de Wet basisregistratie personen tot stand, waardoor voortaan ook gegevens over ten tijde van de geboorte of de aangifte overleden kinderen in de BRP worden opgenomen (34.882)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hij is als luitenant-kolonel van november 2004 tot en met februari 2005 uitgezonden geweest naar Irak. Hij hield zich daar bezig met CIMIC-projecten op het gebied van irrigatie, brandstof en energie.

uit de privésfeer
Was trombonist bij fanfare "Sint Hubertus" in Hegelsom

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.