Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

E.G.M. (Emile) Roemer

foto E.G.M. (Emile) Roemer
vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Politiek leider van de SP en lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010, 2012 en 2017. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was wethouder van Boxmeer en voorzitter van de SP in Noord-Brabant. Werd op 30 november 2006 Tweede Kamerlid en was aanvankelijk woordvoerder verkeer en waterstaat. In 2010 volgde hij Agnes Kant op als fractievoorzitter. Was veel gemoedelijker dan zijn voorgangers Marijnissen en Kant. Kon zijn partij niet naar een herhaling van het succes in 2006 leiden, ook omdat hij in debatten wel eens werd afgetroefd. Niettemin een alom gewaardeerd strijdbaar politicus. In de periode maart 2018-september 2020 was hij waarnemend burgemeester van Heerlen. Per 1 oktober 2020 is hij waarnemend burgemeester van Alkmaar.

SP
in de periode 2006-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Voornamen (roepnaam)

Emile Gerardus Maria (Emile)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Boxmeer, 24 augustus 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1 januari 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • wethouder (van onder meer financiën, grondbedrijf, onderwijs en jeugd, sociale zaken en arbeidsmarkt, Wet maatschappelijke ondersteuning, en voorlichting) van Boxmeer, van 16 april 2002 tot 30 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 18 januari 2018
 • fractievoorzitter SP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 maart 2010 tot 13 december 2017
 • waarnemend burgemeester van Heerlen, van 16 maart 2018 tot 28 september 2020
 • waarnemend burgemeester van Alkmaar, vanaf 1 oktober 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • onderzoeker kwaliteit rijschoolsector, vanaf januari 2021

vorige
 • lid bestuur Brabantse Bond voor Muziekverenigingen, van 1 september 2005 tot 22 november 2006
 • leider Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, 2020

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/4)
 • ambassadeur samenloop tegen kanker in Gennep, vanaf januari 2013
 • lid Raad van Advies Stichting Martin Luther King-lezing, vanaf 13 mei 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • In 2010 nam de Tweede Kamer een door hem ingediende motie aan over een afdwingbare norm van 10 procent bij de inhuur van externen door ministeries
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 2011 uitgeroepen tot politicus van het jaar door het Opiniepanel van EenVandaag
 • Zette zich in voor snelle strafvervolging van de in Duitsland wonende Nederlandse SS'er Klaas Carel Faber
 • Was in 2018 een serieuze kandidaat voor de functie van commissaris van de Koning in Gelderland. Provinciale Staten gaf de voorkeur aan de CDA'er John Berends, burgemeester van Apeldoorn.

uit de privésfeer
Zijn vader was kantoormedewerker (boekhouder)/afdelingshoofd. HIj was tijdens de Bezetting actief in het verzet.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.