Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

G. (Greetje) de Vries-Leggedoor

foto G. (Greetje) de Vries-Leggedoor
vergrootglas
© Hans Kouwenhoven
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Van oorsprong Groningse, maar bestuurlijk vooral in Drenthe actieve CDA-politica. Zat twaalf jaar in de Eerste Kamer, waar zij onder meer zes jaar voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was en verder fractiesecretaris. Hield zich in de Eerste Kamer, behalve met onderwijs, met name bezig met volkshuisvesting en welzijn. Voor zij Eerste Kamerlid werd vier jaar lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe en vervolgens vier jaar lid van het dagelijks bestuur van een waterschap in die provincie. Kamerlid zonder veel opsmuk, dat op sobere, nuchtere wijze haar werkzaamheden verrichtte.

CDA
in de periode 2007-2019: lid Eerste Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Grietje (Greetje)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ter Apelkanaal (gem. Vlagtwedde, Gr.), 30 juni 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

  • lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, regiovisie Groningen-Assen en zorg) van Drenthe, van april 1999 tot mei 2003
  • lid dagelijks bestuur (belast met waterberging, Meerstad, Blauwe stad, plannen en projecten) waterschap "Hunze & Aa's", van 1 januari 2005 tot 1 januari 2009
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 11 juni 2019
  • waarnemend burgemeester van Zuidhorn, van 18 oktober 2017 tot 1 januari 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/20)
  • lid bestuur Stichting UitZicht en Perspectief, van 1 juli 2012 tot juli 2015
  • voorzitter Raad van Toezicht "Combinatie Elker/'t Poortje" Groningen, van 1 januari 2014 tot 16 oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
  • vicevoorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juni 2007 tot 21 juni 2011
  • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 mei 2013 tot 11 juni 2019

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in 1999 en 2003 onderhandelaar van het CDA bij de formatie van een nieuw college van GS in Drenthe. Het CDA bleef in 2003 buiten het door VVD en PvdA gevormde college.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.