Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Onderzoek

Onze onderzoeken richten zich op de ontwikkeling en het functioneren van de parlementaire systemen in het proces van Europese eenwording. Het gaat hierbij zowel om structuren, spelregels en processen als om de aandacht voor inhoudelijke beleidsproblemen en actuele onderwerpen.

 

1.

Wetgevende macht

2.

Rechterlijke macht

Onderzoek Auteurs
Trias Politica en het OM Paul Nieuwenburg, Gerrit Dijkstra

3.

Uitvoerende macht

4.

Ambtelijke macht

5.

Media & macht

6.

Overige

Onderzoek Auteurs
Real Time Research