Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Forumdiscussie over het EU-Oekraïne Associatieverdrag

maandag 14 maart 2016, 16:49
Mensen met Europese en Oekraïense vlag in Kiev

DEN HAAG (PDC) - Op woensdag 23 maart organiseert de Maastrichtse rechtenfaculteit, in samenwerking met het Montesquieu Instituut, een informatieve forumdiscussie over het eerste raadgevende referendum op 6 april 2016.

Met sprekers als Andrea Ott (UM, kenner van associatieverdragen), Manon Fokke (een van de drie initiatiefnemers van de wet Raadgevend Referendum),  Joost van den Akker (proefschrift over EU referenda, Universiteit Twente) en Aalt Willem Heringa (Professor of Comparative Constitutional and Administrative Law Maastricht University en directeur  Montesquieu Instituut) hoopt de faculteit een levendige discussie op gang te brengen over het aanstaande referendum. 

Ter gelegenheid van het referendum wordt er door het Montesquieu Instituut een boekje (200 pagina’s) uitgegeven genaamd 'Het eerste raadgevend referendum'. In dit boekje zijn, naast de teksten van het verdrag, artikelen opgenomen over bijvoorbeeld de rol van politieke partijen, de kosten van een referendum, de referendumwet, EU referenda  en inhoud van en uitleg over het referendum en het associatieakkoord. Het boekje is tijdens de discussie avond te koop en kost 15 euro.

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Maar in verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk uw deelname te bevestigen.

Locatie: Statenzaal,  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Ingang: Bouillonstraat 3

Tijd: 18.30-21.00 uur

Taal: Nederlands