Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Public Matters Seminar: De Tweede Kamer onthult?, Den Haag

Universiteit Leiden - Faculty of Governance and Global Affairs (logo)

23 juni zal het Lobbyseminar 2016: Public Matters plaatsvinden te Den Haag. Caelesta Braun zal hier, samen met de directeur van Public Matters Peter van Keulen en zijn collegas Noortje Thijssen en Miriam Offermans, de bevindingen delen van hun onderzoek over lobbyen en de relatie tussen belangengroepen en Parlementsleden. Het belooft een interessant debat te worden, waarin er gereflecteerd zal worden op de uitkomsten van het onderzoek.

Aanvang inloop is vanaf 16.30 uur. Het programma start om 17.00 uur met een welkomstwoord van Peter van Keulen namens Public Matters. Vervolgens presenteert Caelesta Braun de resultaten van het onderzoek onder 150 Kamerleden. De uitkomsten bieden een verdiepend inzicht in de wisselwerking tussen politici en belangenbehartigers. Mevrouw Khadija Arib (voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal) reflecteert op de uitkomsten. Vervolgens start een panel- en zaaldiscussie met Sharon Gesthuizen (Tweede Kamerlid SP), Jeroen de Veth (manager Collectieve Belangenbehartiging EVO), Cees van Riel (hoogleraar corporate communication RSM/Erasmus Universiteit Rotterdam) en Eline Huisman (freelance journalist onder andere voor de Volkskrant). Rond 18.00 uur neemt minister Henk Kamp(minister van Economische Zaken) het onderzoeksrapport officieel in ontvangst en reageert hierop tijdens een vraag- en antwoordsessie. Een en ander is uiteraard onder voorbehoud van de politieke agenda.

Rond 18.35 uur wordt het seminar afgesloten met een borrel die weersafhankelijk plaatsvindt.

U meldt zich hier aan voor de seminar en aansluitende borrel.


1.

Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA)

Faculteit Governance and Global Affairs is één van de partners van het Montesquieu Instituut. De Faculteit is in 1999 opgericht als een nevenvestiging van de Universiteit Leiden.

2.

Meer over...