Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

'Hou op! Ik heb het gedaan!'

Parlementaire enquête

Parlementaire onderzoeken gaan steeds over ‘waarheidsvinding’, zoals het plechtig heet. En dat spreekt tot de verbeelding: het lijkt wel een spelletje Cluedo… Zo zag Jos Collignon in De Volkskrant de parlementaire commissie onder leiding van Jan de Wit (SP) die in 2009 en 2010 in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek deed naar de kredietcrisis.