Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Geannuleerd - Politiek Café: De redzame burger?

Dit Politiek Café is geannuleerd in verband met meerdere afmeldingen van sprekers. Het thema komt na de zomer opnieuw op de agenda. Houd voor meer informatie over dit Politiek Café deze website in de gaten.

Hoe redzaam is de Nederlandse burger anno 2018? Weet hij zijn weg te vinden in het woud van de overheidsdienstverlening? Wie vallen er buiten de boot en is de overheid daarvoor verantwoordelijk?

Tijdens het Politiek Café van 17 april staat de zelfredzaamheid van de burger centraal. Overvraagt de Nederlandse overheid haar burgers? In hoeverre is de overheid verantwoordelijk om burgers ‘redzaam’ te maken en wat verwacht de burger van de overheid?

1.

Democratie in Debat

Het Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.

 
Democratie in Debat