Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Duurzaam beheer van Europese bossen, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2018 16:00 - 18:15
plaats Den Haag
locatie Auditorium Campus Schouwburgstraat (Den Haag) - Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, 2511 VA Den Haag Toon locatie
aanwezigen W. (Wim) van Saarloos e.a.
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Als het gaat om beheer en gebruik van onze - Europese - bossen spelen er in steeds sterkere mate tegenstrijdige belangen. Zo is er bijvoorbeeld een spanningsveld tussen de groeiende vraag naar biomassa uit de bossen en het belang dat deze biomassa voor het bos zelf heeft voor de vruchtbaarheid van de bodem en biodiversiteit. Hoe kunnen we op een duurzame manier de diverse functies van onze bossen beheren, zodat die ons optimale sociale, milieu- en economische voordelen opleveren?

De EASAC, het adviesorgaan van Europese academies van wetenschappen, heeft afgelopen jaar een rapport uitgebracht waarin ze pleit voor een integrale visie en nieuwe instrumenten voor het duurzame beheer van de Europese bossen. Dit symposium, dat voortbouwt op het EASAC-rapport, wil een bijdrage leveren aan evidence-based nationaal beleid op het gebied van bosbeheer en energie.

Sprekers

  • Wim van Saarloos, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - Opening en inleiding
  • Gert Jan Nabuurs, Wageningen Universiteit en Research Center - Main findings EASAC report ‘Multi-functionality and Sustainability in the European Union's Forests’ - can we implement Climate Smart Forestry?
  • Christina Moberg, Royal Swedisch Academy of Sciences - Impact of EASAC report in Sweden
  • Andrea Ramirez Ramirez, Technische Universiteit Delft - Use of wood as a raw material in a biobased economy
  • Richard van den Sanden, DIFFER - Sustainable energy generation in the future

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...