Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Covid-19 en grondrechten, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen

Vrijwel alle coronamaatregelen raken onze grondrechten: van bewegingsvrijheid tot demonstratierechten en van gelijke behandeling tot het recht op gezondheid. Maar wat houden die grondrechten eigenlijk in? Wanneer mogen ze worden ingeperkt? En hoe gaan andere landen hiermee? Vier experts geven hun visie.

Sprekers

  • Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten, Universiteit Utrecht - Coronamaatregelen en grondrechtenbeperkingen: voorwaarden en grenzen
  • Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief, Universiteit Utrecht - Pandemische aantasting van grondrechten: wereldwijde vergelijking en trends
  • Berend Roorda, universitair docent burgerrechten, Rijksuniversiteit Groningen - Demonstratierecht in coronatijd
  • Birgit Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief, Rijksuniversiteit Groningen - ‘Reculer pour mieux sauteur’: reflecties vanuit het perspectief van het recht op gezondheid

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via Zoom.


1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...