De Hofvijver - Politiek van Den Haag tot Brussel MONTESQUIEU INSTITUUT
Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7, 26 september 2011
 

'Tweede Kamer heeft nestor nodig'

De Tweede Kamer kan een ‘nestor’ heel goed gebruiken.
'Voor een 'nestor', een oudgediende, een doorgewinterde parlementariër met groot gezag, kan een rol zijn weggelegd als zijn collega's verbaal ontsporen', vindt Bert van den Braak, onderzoeker bij het Parlementair Documentatiecentrum in Den Haag.

Na de rumoerige, heftige woordenwisselingen tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer – 'doe eens normaal, man' – herhaalt Van den Braak zijn pleidooi voor een nestor: iemand die voldoende gezag heeft om matigend op te treden. 'Het gezag van het parlement zou er mee winnen', gelooft hij.

Al in 2008, ook toen werd geklaagd over 'parlementaire scheldpartijen', wees Van den Braak op het belang van gezaghebbende parlementariërs om het gezag van het parlement hoog te houden. Die column vormt onderdeel van een pas verschenen boek: 'Zonder Last', een bundel van columns die Van den Braak en zijn medecolumnist Joop van der Berg via www.parlement.com hebben gepubliceerd.

'Het was vorige week een nieuw hoogte- of liever: dieptepunt', erkent Van den Braak, kenner van de parlementaire geschiedenis. 'Het deed af en toe denken aan de heftigheid voor de Tweede Wereldoorlog of aan het einde van de negentiende eeuw. Dat waren eveneens tijden van felle politieke strijd, ook scherp uitgevochten in de Tweede Kamer.'

 

Europees jongerenparlement weet raad

Plaat van de maand
Jonge Europarlementariërs in de rij voor de interruptiemicrofoon

Jongeren weten hoe het verder moet met Europa.
Terwijl regeringsleiders van de Europese Unie koortsachtig zoeken naar een oplossing voor de 'Eurocrisis', heeft het Europese jongerenparlement in Den Haag een stevige koers uitgezet.
Eind vorige week vergaderde in de Eerste en Tweede Kamer het Model European Parliament (MEP) over de problemen die ‘Europa’ in de greep houden.

Het Model European Parliament (MEP) is een rollenspel, waarbij 16/17-jarige scholieren uit het voortgezet onderwijs het Europees Parlement naspelen. Het MEP bestaat al ruim twintig jaar, maar dit jaar wordt de nationale conferentie voor het eerst door het Montesquieu Instituut georganiseerd.
Er is beraadslaagd over actuele politieke kwesties, voorbereid in 'parlementaire commissies'. In de algemene vergadering is op donderdag en vrijdag gedebatteerd en gestemd over ontwerp resoluties.

 

 
Partners in beeld
Stapel euro-munten De gemeenteraad van Almelo

'Budgetrecht Europees Parlement aangetast'

Het budgetrecht van het Europese Parlement is kleiner geworden, legt oud-Europarlementariër Harry Notenboom uit.

'Dualisme verschraalt budgetrecht gemeenteraad'

Heeft de gemeenteraad wel voldoende greep op de begroting? Wytze van der Woude (MI Maastricht) zet vraagtekens.

lees verder > lees verder >
... ...

Krakende pijlers van de democratie

Kraakt het inderdaad? Een terugblik op de jaarlijkse zomerconferentie vanuit het Montesquieu Intsituut.

Begrotingscommissie werkte niet

De Algemene Begrotingscommissie bood geen soelaas. Carla Hoetink (CPG Nijmegen) legt uit.

lees verder > lees verder >

 

 
'De minister-president hoort de troonrede voor te lezen'

Voor en tegen

'De minister-president hoort de troonrede voor te lezen'.
Eric Jurgens, oud-Eerste Kamerlid voor de PvdA, vs Kees van der Staaij, voorzitter van de SGP-Tweede Kamerfractie

Eric Jurgens> Kees van der Staaij>

 

Waarom niet alles meteen openbaar?

Column
foto Frits Wester Frits Wester
politiek verslaggever en commentator voor RTL Nieuws


Na jaren redelijk succesvol te hebben bestaan, is het de laatste tijd tobben met de embargoregeling met betrekking tot de Prinsjesdagstukken. Met die regeling kregen kregen politici en journalisten de stukken op de vrijdag voor Prinsjesdag onder embargo. Hierdoor hadden ze een paar dagen grondig lees –en voorbereidingstijd en na het voorlezen van de Troonrede en het aanbieden van de stukken in de Tweede Kamer, volgden pas publicaties en reacties.

Het ging voor het eerst echt “fout” toen de Haagse redactie van RTL in 2004 al dagen voordat de stukken onder embargo waren verstrekt over de complete Miljoenennota beschikte. Iets wat in de jaren daarna ook nog een flink aantal keren lukte. Voor de goede orde, het embargo hebben wij dan  ook nooit geschonden. En ook waren er kranten zoals het NRC die niet voor het embargo wilden tekenen. In de verwachting dat ze via via toch wel een exemplaar zouden bemachtigen als er in het weekeinde voor Prinsjesdag honderden exemplaren circuleren. En dat lukte hen inderdaad een keer.

 

En verder

Nieuws

De Zweedse kroonjuwelen waren bijna kwijt in Nederland. Oud-premier Piet de Jong haalt herinneringen op in een nieuwe uitgave van zijn biografie.

Gaat het Rutte en De Jager lukken? Het zou niet de eerste keer zijn als financiële problemen te groot bleken voor een kabinet. Het PDC zocht het uit.

Wat doen die hekjes op Prinsjesdag in de Ridderzaal? Carla van Baalen (Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Nijmegen) weet het antwoord.

Economische crisis verdringt andere typisch 'Nederlandse' thema’s uit Troonrede, 'Europa' is taboe. Analyse vanuit het Montesquieu Instituut.

De begrotingsbehandeling is een hoogtepunt voor een parlement. Overzicht van het Parlementair Documentatiecentrum.

 
 

Agenda

10-11 oktober 2011, Maastricht
'Europa op het internet'
twee-daags curriculum

28 oktober 2011, Nijmegen
'Marga Klompé, een biografie'
promotie

v.a. 9 november 2011, Den Haag
'Immigratiepolitiek in Nederlands en Europees perspectief'
Collegereeks

 

Cartoon

Kabinet de Jong

Ook in 1967 speelde Griekenland een rol in de troonrede.

 

De Kamer,
[...] spreekt als haar overtuiging uit dat [..] maatregelen ter voorkoming van extra-uitgavenstijging [...] noodzakelijk zijn,

13 oktober 1966

 

Uw mening

Er moet een Europese belasting komen.


[eens] [oneens]

 

Begrotingstekort

grafiek begrotingstekort

De staatsschuld loopt op, soms trager, soms sneller – afgewisseld door af en toe een dip.

 

Door Tweede of Eerste Kamer verworpen begrotingen

- 1854 Marine (Eerste Kamer)
- 1857 Oorlog (Tweede Kamer)
- 1860 Koloniën (Tweede Kamer)
- 1862 Koloniën (Eerste Kamer)
- 1863 Buitenlandse Zaken (Eerste Kamer)
- 1870 Koloniën (Eerste Kamer)
- 1873 Marine (Tweede Kamer)
- 1890 Koloniën (Eerste Kamer)
- 1906 Oorlog (Eerste Kamer)
- 1907 Oorlog (Tweede Kamer)
- 1919 Marine (Tweede Kamer)

 

Jaren waarin geen algemene beschouwingen werden gehouden

- 1956
(kabinet demissionair)
- 1977
(kabinet demissionair)
- 1981
(nieuw kabinet net aangetreden)
- 1982
(kabinet demissionair)
- 1989
(kabinet demissionair)

 

Bijzonderheden bij algemene beschouwingen

- 1925
Incident-Colijn-Marchant: Marchant zegt: een belofte van deze bewindsman is niets, niets waard.
- 1961
Burger beschuldigt minister Cals van dubbele agenda in Nieuw-Guineaconflict ('Calse Burgeroorlog'), maar moet woorden later terugnemen.
- 1969
Biesheuvel haalt bakzeil bij terugdraaien bezuinigingen ('schoten voor de boeg').
- 1980
Van Agt ziek op tweede dag algemene beschouwingen; debat dag uitgesteld.
- 1983
Marcel van Dam zegt dat de bevolking door Lubbers 'belubberd' wordt.
- 2002
Harry Wijnschenk (LPF) vergallopeert zich met financiering teruggave 'kwartje van Kok'.
- 2004
Balkenende bij algemene beschouwingen vervangen door Zalm vanwege infectie.

 

Colofon

De Hofvijver is een uitgave van het Montesquieu Instituut en zijn partners.

 

Partners

Campus Den HaagCapaciteitsgroep Publieksrecht, MaastrichtCentrum voor Parlementaire Geschiedenis, NijmegenUniversiteit GroningenParlementair Documentatie Centrum, Leiden

 

Aan- en afmelden

Hier kunt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief

Deze brief niet meer ontvangen? U kunt zich hier afmelden

 

Parlement.com

Kiezers
Partijen
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Regering
Polder
Europa

Europa-Nu.nl

Praktisch Europa
Europa in de wereld
Nederland en Europa
Hot Issues
Beleid en toekomst
Wie doet wat
Wat komt eraan

Montesquieu-Instituut.nl

Het instituut
Onderzoek
Onderwijs
Actueel
Europa
Nederland
Meer info