Caelesta Braun overhandigt virtueel de bundel aan Jan van den Bos