Tabel: Belangrijkste instrumenten van de Kamer specifiek voor Europese Zaken