Aalt Willem Heringa overhandigt het boek aan mevrouw E. Koopmans.