Op 9 december werd de twintigste bundel van het Montesquieu Instituut gepresenteerd in de aula van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.