Koppeling referendum en burgerforum
De afbeelding van de kern van het artikel samen. Door het koppelen van referendum en burgerforum ontstaan nieuwe mogelijkheden voor constructieve beleidsvorming met breed draagvlak.