Figuur_Leiders
Figuur 1: Aandeel leiders van partij die ministers in het kabinet leveren dat deelneemt aan het kabinet. Witte balken: parlementaire kabinetten. Grijze balken: extraparlementaire kabinetten.