Figuur_Apolitiek
Figuur 2: Aandeel bewindspersonen dat voor aanvang van het kabinet geen politieke functie had. Witte balken: parlementaire kabinetten. Grijze balken: extraparlementaire kabinetten.