Figuur_onafhankelijk
Figuur 3: Aandeel bewindspersonen dat geen lid was van een politieke partij. Witte balken: parlementaire kabinetten. Grijze balken: extraparlementaire kabinetten. Blauwe balken: bewindspersonen die lid waren van een partij die het kabinet niet steunden.