Onderzoek

Onze onderzoeken richten zich op de ontwikkeling en het functioneren van de parlementaire systemen in het proces van Europese eenwording. Het gaat hierbij zowel om structuren, spelregels en processen als om de aandacht voor inhoudelijke beleidsproblemen en actuele onderwerpen.

 

1.

Overige

Onderzoek Auteurs
Van aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2016  
Agendavorming in de Europese raad  
Carrousel van commissiezetels in het Europees Parlement  
De Europese verkiezingsweegschaal  
De parlementaire staat van...  
De relatie tussen de europartijen en de Nederlandse partijen, 1974-2014  
EU-beleid rondom georganiseerde criminaliteit  
Europeanisering van het Rijnland: Nederland en Duitsland in transnationaal perspectief  
Europese reguleringsnetwerken in het licht van parlementaire controle  
Getekend parlement: politieke prenten van Pieter de Josselin de Jong  
Informele netwerken van marktautoriteiten en parlementaire controle  
Inspraak kiezers EU-beleid  
Internationale CENMEP conferentie  
Is het glas half vol of half leeg? Parlementaire controle op EU-aangelegenheden na het Verdrag van Lissabon  
Kabinetsformaties in vergelijkend perspectief  
Nederlandse politieke partijen en de invloed van Europese partijfederaties  
Parlementaire beeldcultuur Nederland-Duitsland  
Parlementaire controle van zelfstandige agentschappen  
Parlementaire immuniteit in vergelijkend perspectief  
Parlementaire Monitor: strategie lobbyisten in beeld brengen  
Politiek van de aandacht  
Politieke en economische verklaringen voor de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën  
Real Time Research  
Rol van wetenschappelijke partij-bureaus op agendavorming van politieke partijen  
Studie naar voorzitters Europese Commissie  
Trias Politica en het OM