Marco Visscher

Marco Visscher is zelfstandig journalist van wie stukken, veelal interviews, verschijnen in Trouw, Vrij Nederland en een reeks andere media. Visscher nam het initiatief voor en schreef mee aan het boek 'Ecomodernisme: Het nieuwe denken over groen en groei'.