00:00Welkomstwoord door Eva Kuit
07:43Inleiding door André Faaij
23:00Discussie