00:00Welkomstwoord door Stéphane Alonso
03:07Inleiding door Aalt Willem Heringa
18:25Discussie