00:00Welkomstwoord door Eva Kuit
07:15Inleiding door Peter Bootsma
17:57Discussie
51:54Vragen