00:00Welkomstwoord door Aalt Willem Heringa
17:40Toespraak Minister Hanke Bruins Slot (Wegens een technische storing ontbreekt het geluid)
35:20Lezing Rick Lawson
57:44Het panel beantwoordt vragen van het publiek