Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

F.A.A.M. (Ferdinand) Fiévez

foto F.A.A.M. (Ferdinand) Fiévez
vergrootglas
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Katholiek Tweede Kamerlid uit Gelderland, afkomstig uit de kring van de Katholieke Ambtenarenbond. Voorzitter van de kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en woordvoerder voor ambtenarenzaken en binnenlands bestuur van de KVP. Stond 'rechts' in zijn partij en stemde in zijn fractie tegen de komst van het kabinet-Den Uyl. Bracht met de PvdA'er Franssen een initiatiefwet tot stand waardoor Deventer grondgebied erbij kreeg, maar Diepenveen bleef bestaan als zelfstandige gemeente. Na zijn Kamerlidmaatschap bijna tien jaar burgemeester van Loon op Zand.

KVP
in de periode 1965-1975: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Ferdinandus Adrianus Alexander Maria (Ferdinand)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 29 januari 1920

overlijdensplaats en -datum
Kaatsheuvel (gem. Loon-op-Zand), 19 mei 1991

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • tijdelijk ambtenaar verkeersinspectie, provincie Noord-Brabant
 • chef afdeling interne dienst, secretarie gemeente Arnhem, van 1950 tot 1 september 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 januari 1965 tot 16 augustus 1975
 • burgemeester van Loon op Zand, van 16 juni 1975 tot 1 februari 1985

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter Federatie voor het gehandicapte kind, omstreeks 1970
 • voorzitter Noord-Brabantse vereniging voor Stichtingen Gecoördineerd Ouderenwerk

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 26 juni 1975
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van het lid Koning inzake verbetering van de rechtspositie ex-militairen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 februari 1975 tot juni 1975

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement op het wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen leidde er in 1969 toe dat Sas van Gent een zelfstandige gemeente bleef
 • Bracht in 1973 samen met Franssen (PvdA) een initiatiefwet tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Diepenveen tot stand. Hierdoor ging alleen Colmschate over naar Deventer en bleef Diepenveen zelfstandig. (12.502)

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde in 1973 in zijn fractie tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl

uit de privésfeer
Woonde in zijn jeugd in Duizel

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.