Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mr. L. graaf van Heiden Reinestein

foto Mr. L. graaf van Heiden Reinestein
vergrootglas
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Conservatief Tweede Kamerlid en bestuurder in het midden van de negentiende eeuw. Zoon van een orangistische bestuurder en grootgrondbezitter uit Zuidlaren, die ook zitting had in de Tweede Kamer. Hijzelf werd op 23-jarige leeftijd burgemeester van Zuidlaren en woonde op het landgoed Laarwoud. In de Kamer belangbehartiger van de rijke Drentse landeigenaren. Het conservatieve kabinet-Van Zuylen/Heemskerk benoemde hem tot Commissaris des Konings in Groningen, wat hij ruim vijftien jaar bleef.

conservatief
in de periode 1849-1882: lid Tweede Kamer, Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornaam

Louis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zuidlaren (Dr.), 11 juli 1809

overlijdensplaats en -datum
Zuidlaren (Dr.), 2 november 1882

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (11/12)

 • burgemeester van Zuidlaren, van september 1832 tot 1 oktober 1838
 • kantonrechter te Assen, van 1 oktober 1838 tot 1 oktober 1867
 • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 7 juli 1846 tot 16 februari 1849 (voor de Ridderschap)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 16 oktober 1853 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 1853 tot 1 oktober 1858 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 november 1858 tot 1 oktober 1863 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1863 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Assen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 15 augustus 1867 (voor het kiesdistrict Assen)
 • Commissaris des Konings in Groningen, van 1 oktober 1867 tot 2 november 1882 (benoemd bij K.B. van 9 augustus 1867)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 24 augustus 1867 tot 2 november 1882
 • voorzitter commissie voor de statistieke beschrijving der provincie Groningen

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1858 tot september 1858

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over landbouw, accijnzen, het armbestuur, justitie, buitenlandse zaken en waterstaat
 • Behoorde in 1861 tot de minderheid die tegen een amendement-Ter Bruggen Hugenholtz stemde over het halveren van de begroting voor Onvoorziene Uitgaven

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1853, 1858 en 1863 waren tussentijdse verkiezingen nodig vanwege zijn herbenoeming tot kantonrechter

uit de privésfeer
Zijn schoonzoon P.A.G. de Milly was burgemeester van Zuidlaren (1843-1883)

verkiezingen (3/6)
 • Werd tussen 1853 en 1864 steeds met grote meerderheid of bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Versloeg in 1864 L. Oldenhuis Gratama (lib.)
 • Versloeg in 1866 bij de algemene verkiezingen L. Oldenhuis Gratama en P.Ph. van Bosse na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.