Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mr. I.A. Soetens van Roijen

foto Mr. I.A. Soetens van Roijen
vergrootglas
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Liberale notaris- en burgemeesterszoon uit Drenthe, die zowel in de Dubbele Kamer van 1848 als later in de Eerste Kamer tot de aanhangers van Thorbecke behoorde. Na in Meppel gemeentesecretaris te zijn geweest advocaat en notaris in Zwolle en in die plaats tevens raadslid. In 1848 voorstander van afschaffing van de Eerste Kamer. Na drie jaar Eerste Kamerlidmaatschap door Thorbecke benoemd tot Commissaris des Konings in Groningen. Zette zich krachtig in voor verbetering van de welvaart van zijn provincie.

liberaal
in de periode 1850-1853: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornamen

Isaäc Antoni

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vledder (Dr.), 28 maart 1800

overlijdensplaats en -datum
Zwolle, 14 januari 1868

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor Overijssel, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van november 1848 tot 9 september 1850 (voor de steden, Zwolle)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1850 tot 18 januari 1853 (voor Overijssel)
 • Commissaris des Konings in Groningen, van 1 maart 1853 tot 1 september 1867 (benoemd bij K.B. van 18 januari 1853)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 1853 tot 1867
 • lid Raad van Toezicht Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde als lid van de Dubbele Kamer het woord bij de algemene beschouwingen over de Grondwetsherziening en bij de behandeling van hoofdstuk VIII (Defensie)
 • Stemde vóór alle wetsvoorstellen tot Grondwetsherziening, hoewel hij tegenstander van handhaving van de Eerste Kamer was

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was notaris, schout, maire en burgemeester te Vledder en lid van Provinciale staten van Drenthe
 • Zijn oudste broer was burgemeester van Diever en Vledder
 • Zijn oudste zoon was wethouder van Zwolle, zijn zoon Stephanus Jacobus was Gedeputeerde van Overijssel

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.