Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

P.A. (Peter) Roels

foto P.A. (Peter) Roels
vergrootglas
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bescheiden Zeeuws PvdA-Tweede Kamerlid. Specialist op het gebied van de visserij, waterstaat en de Zeeuwse aangelegenheden. Was woordvoerder van zijn fractie bij de debatten over de afsluiting van de Oosterschelde. Hij was voor zijn Kamerlidmaatschap onderwijzer, leraar en adjunct-directeur van een LTS en hield zich ook in de Kamer met onderwijs bezig. Typische regiovertegenwoordiger.

PvdA
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Petrus Alphonsus (Peter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Boskoop, 5 augustus 1925

overlijdensplaats en -datum
Zwolle, 20 september 1989

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 6 juni 1962 tot april 1972
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 10 juni 1981
  • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 16 juni 1972 tot 5 juni 1974

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van november 1979 tot juni 1981

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor de Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 10 juni 1981

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder waterstaatsaangelegenheden en visserij van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder bezig met (middelbaar) onderwijs en binnenlands bestuur (herindeling).
  • Was in november 1974 PvdA-woordvoerder bij het debat over afsluiting van de Oosterschelde

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Nam in april 1972 ontslag als Statenlid en keerde korte tijd daarna weer terug om het mogelijk te maken dat de door zijn partij gewenste regionale spreiding in de Statenfractie gehandhaafd bleef.

uit de privésfeer
  • Zijn vader was ontwerper van tapijten bij de Koninklijke Nederlandse tapijtenfabriek
  • Zijn eerste echtgenote was een Duitse

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.