Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

J.G. (Jan) Nagel

foto J.G. (Jan) Nagelvergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com .

Jan Nagel (1939) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor 50PLUS . Hij was eerder in 1977-1983 Eerste Kamerlid voor de PvdA . De heer Nagel was geruime tijd programmamaker bij de VARA (onder meer van 'In de Rooie Haan') en partijbestuurder van de PvdA. Later stapte hij uit die partij en richtte hij de lokale partij Leefbaar Hilversum op, die zeer succesvol was bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2001 werd hij wethouder van Hilversum. In hetzelfde jaar was hij medeoprichter van Leefbaar Nederland, waarvan hij ook voorzitter werd. Jan Nagel was enige jaren voorzitter van de in 2011 mede door hem opgerichte partij 50PLUS.

PvdA , 50PLUS
in de periode 1977-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, partijvoorzitter

1.

Voornamen (roepnaam)

Johan George (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 juni 1939

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • fractievoorzitter 50PLUS Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011
  • wethouder (van ruimtelijke ordening, economische zaken, mediazaken, sport en recreatie, personeel en organisatie en informatievoorziening) van Hilversum, van juni 2001 tot april 2002
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 13 september 1983

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/4)
  • formateur collegevorming gemeente Den Helder, april 2018
  • voorzitter Max Euwe Centrum te Amsterdam, tot juni 2009

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 4 oktober 2011

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met sociale zaken, cultuur en defensie. Was onder meer in 1979 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel Herziening van de Wet op de ondernemingsraden.
  • Interpelleerde op 11 september 2012 minister Kamp over de dreigende forse kortingen op de pensioenen van drie miljoen Nederlanders

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was kantooremployé. Hij was in Duitsland geboren.

verkiezingen
  • Werd in 1977 en 1981 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Hofvijver bijdragen

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.